Tractament per la Fibromiàlgia i Fatiga Crònica

La fibromiàlgia és una malaltia crónica que es caracteritza pel dolor del cos, la fatiga i el dolor dels músculs, les articulacions, els tendons i altres zones del teixit tou. En algunes persones el dolor és general a tot el cos, en altres, el dolor apareix en àrees concretes: als hombros (hombros congelats), als colzes (colze de tenista), o a les mans (túnel carpià).

Segons l’Ayurveda, que uneix la ment i l’esperit fins arribar al benestar, la fibromiàlgia és un desequilibri de Vata. Aquest Vata agreujat afecta a mamsa dhatu, provocant rigidesa i dolor en els teixits tous. Per això, el tractament Ayurveda consisteix en massatges i dieta per equilibrar el Vata.

L’Ayurveda és la ciencia que harmonitza les nostres vides, ja que on hi ha harmonia hi ha salut i on hi ha desharmonia hi ha malaltia. Consisteix en corregir els desequilibris bàsics que hi han al cos, a la ment i a l’estil de vida de la persona afectada.

Fibromiàlgia2

TOP